gout
ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ

เรารู้จักโรค เก๊าท์ มากแค่ไหน

โรคเก๊าท์หลายๆคนคงรู้จักดีและเมื่อพูดถึงบางคนก็ถึงกับส่ายหน้าเลยทีเดียว เพราะเป็นโรคหนึ่งที่ทรมานอย่างมาก เมื่อเป็นโรคเก๊าท์จะต้องมีการรักษาเกิดขึ้นและเมื่อไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยเองจะก็จะมีการปวดตามข้อขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มปวดนานขึ้นๆ ผู้ป่วยที่มีอาการ