congenital disease
ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์

รู้หรือไม่ว่าเรามีโรคประจำตัวทุกคน

โรคประจำตัว คือ โรคที่เป็นติดตัวของคนเราอยู่ตลอดเวลา แต่รู้ไหมทุกคนมีโรคประจำตัวซึ่งเป็นโรคที่เชื่อว่าทุกคนต้องเป็นแน่นอน นั้นคือ โรคกลัว แต่ความกลัวของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน ทางการแพทย์หาสาเหตุความกลัวที่พบส่วนมาก ได้แก่ โรคกลัวที่สูง โรคกลัวสังคม

nurse
ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์

หน้าที่ของนางพยาบาลจริงๆคืออะไร

นางพยาบาลเมื่อได้ยินแล้วหลายคนต้องก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอน เมื่อนางพยาบาลต้องเจอกับผู้ป่วยหรือคนไข้เวลาที่เราไปโรง พยาบาลเราก็ต้องเจอ กับนางพยาบาลก่อนที่จะเจอกับคุณหมอ นางพยาบาลถ้าหลายๆคนมองอาจจะคิดว่า เป็นอาชีพที่ดูสบายแต่จริงๆแล้วนางพยาบาล

gout
ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ

เรารู้จักโรค เก๊าท์ มากแค่ไหน

โรคเก๊าท์หลายๆคนคงรู้จักดีและเมื่อพูดถึงบางคนก็ถึงกับส่ายหน้าเลยทีเดียว เพราะเป็นโรคหนึ่งที่ทรมานอย่างมาก เมื่อเป็นโรคเก๊าท์จะต้องมีการรักษาเกิดขึ้นและเมื่อไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยเองจะก็จะมีการปวดตามข้อขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มปวดนานขึ้นๆ ผู้ป่วยที่มีอาการ