Military medicine

กว่าจะมาเป็นแพทย์ทหารต้องผ่านอะไรมาบ้าง

beautiful-doctor-06แพทย์ทหารเริ่มมีมาตั้งแต่วันที่ 2 เดือน เมษายน ปี พ.ศ.2533 เป็นครั้งแรกโดยมีนายทั่ง ได้รับตำแหน่งให้เป็นร้อยเอก และมีทหารจำนวนมากที่ให้ความสนใจทางการแพทย์เป็นอย่างมาก แพทย์ทหารมีหน้าที่รับผิดชอบ การประสานงานต่างๆ และการอำนวยการ การแนะนำ และการรักษาเกี่ยวกับครัวเรือน ครอบครัวเพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัย และคอยช่วยเหลือและรักษา คนไข้ คนเจ็บคนป่าย รวมไปถึงคอยเฝ้าปฐมพยาบาล ให้กับประชาชน และทหารด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นการได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รุ่นแรงต่างๆหรือการสู้รบกับผู้ก่อการร้าย แพทย์ทหารนั้นจะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเป็นส่วนหนึ่งในการทำศึกสงครามต่างๆ เช่น เมื่อทหารได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ทหารบางรายอาจจะมีได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์โดยตรง หรือหากมีความรู้อยู่บ้างแต่ถ้าทหารคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บขึ้นมาและถ้ายิ่งเป็นหนักมาก ก็จะไม่สามารถรักษาตัวเองได้อยู่ดี แพทย์ทหารไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่เฉพาะทางราชกาลเพียงเท่านั้น แพทย์ทหารยังเป็นแพทย์ที่มีความสำคัญกับประชาชนอีกด้วยโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามป่าตามเขาและตามสถานที่ชนบทต่างๆที่เข้าถึงโรงพยาบาลได้ยาก แพทย์ทหารจึงเปรียบเสมอเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเหลือดูแลรักษาชาวบ้านตามชนบทต่างๆได้เป็นอย่างดี

แต่ก่อนที่จะมาเป็นแพทย์ทหารนั้นจะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาทางการแพทย์และมีความรู้รอบตัวเรื่องของการรักษาก่อน อีกทั้งยังต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และควรรู้ว่าอะไรที่ควรจะทำก่อนและหลัง เมื่อเวลาเจอผู้ป่วยพร้อมกันเป็นจำนวนมากๆ ทั้งนี้แพทย์ทหารมีหน้าที่ไม่ต่างกันกับแพทย์ที่อยู่ตามโรงพยาบาลเลย

แพทย์ทหารจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกจะเป็นแพทย์ทหารกองทุน ซึ่งจะมีการคัดเลือกด้วยวิธีต่างๆ เช่น การดูเกรดเฉลี่ยตามที่กำหนด การทดสอบร่างกายความแข็งแรง และจะต้องผ่านการฝึกภาคสนามมาก่อนแต่จะไม่เสียค่าเล่าเรียน ส่วนกลุ่มที่สอง เป็นแพทย์ทหารสาธารณสุข คัดเลือกจากการฝึกภาคสนาม ทดสอบร่างการ กลุ่มสาธารณสุขนั้นจะรับเยอะกว่ากลุ่มของแพทย์ทหารกองทุน แต่กลุ่มนี้จะเสียค่าเล่าเรียนซึ่งแตกต่างจากแพทย์ทหารกองทุนโดยสินเชิง นอกจากจะมีความรู้รอบตัวแล้วยังจะต้องมีเวลาและความอกทนมากๆก่อนที่จะมาเป็นแพทย์ทหารที่สมบูรณ์แบบได้