Pharmacist

เภสัชกรคือใครและมีหน้าที่อะไรบ้าง

pharmacist1ในปัจจุบันเรามักจะเคยเห็นร้านขายยาตามสถานที่ต่างๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆ หรือร้านใหญ่ๆตามห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ตาม แต่ก็มีด้วยกันหลากหลายชื่อและไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถไว้ใจได้นั้นก็คือความรู้เกี่ยวกับตัวยาและการให้คำแนะนำอย่างดีกับผู้ป่าย ดังนั้นร้านขายยาทั่วไป คนขายไม่ได้จะเป็นคนธรรมดามาขายหรือจัดจำหน่ายยาให้ผู้ป่าวได้ แต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชียวชาญในเรื่องของการจัดจำหน่ายยาด้วย เราจึงมั่นใจได้ว่าการแนะนำของเภสัชกร หรือที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านนั้นคือคนขายยา เปรียบเสมือนหมอหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยก็ว่าได้ เพียงแต่เภสัชกรจะมีความรู้เกี่ยวกับอาการของผู้ป่าวเบื้องต้นและเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวยาในการรักษาอาการต่างๆเพียงเท่านั้น ถือได้ว่าถ้าหากผู้ป่วยมีอาการป่วยที่ไม่ร้ายแรงมากนักเช่น เป็นไข้หวัด ตัวร้อน น้ำมูกไหลต่างๆเป็นต้น เราก็ควรหายาตามร้านขายยาทานก่อนก็ได้โยจะมีเภสัชกรให้คำแนะนำและให้ยาตามอาการโดยเภสัชกรจะจ่ายยาเพื่อให้คนไข้ได้หายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ตามระยะเวลาที่จ่ายยาให้หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นเภสัชกร จะคอยแนะนำให้ผู้ป่วยให้ไปตรวจดูอาการตามคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆเพราะอาจะเป็นอาจจะเป็นอาการป่วยที่ไม่ธรรมดาและทางคลินิกและโรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์พร้อมกว่า จะได้รักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที

แต่ส่วนใหญ่แล้วการซื้อยาทานเองนั้นเป็นการรักษาอาการเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่คนไข่ที่มีอาการป่วยธรรมดาๆหรือมีอาการป่วยที่ไม่ค่อยรุนแรงก็จะหายจากการทานยาที่ได้ไปซื้อมาทานเองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยเองซะส่วนใหญ่เพราะถ้าไม่ได้มีอาการอะไรร้ายแรงมากนักก็จะหายจากการรับประทานยาได้ตามปกติ และที่สำคัญยังประหยัดเงินในกระเป๋ามากอีกด้วยแถมยังมีเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถคอยแนะนำอาการต่างได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการรักษาอาการป่วยเบื้องต้นได้