Paracetamol

เรื่องอันตรายของยาพาราเซตามอลที่ต้องรู้

palasetamonจัดได้ว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ทุกบ้านนั้นต้องมีเลยจริงๆ เพราะนี้คือยาแก้ปวด ลดไข้ ที่แน่นอนว่าเป็นยาที่มีความสำคัญและควรมีไว้ติดบ้าน แต่ก็เป็นยาชนิดหนึ่งที่มีความร้ายแรง ซึ่งหลายคนก็คงไม่ได้รู้ถึงความร้ายแรงของยาชนิดนี้เมื่อได้รับประทานเข้าไปโดยเกินขนาด ซึ่งเมื่อได้อ่านตามวิธีการกินยาแล้วก็จะรู้ว่า การที่จะกินยานี้ได้นั้น ควรมีอาการปวดต่างๆ อย่างเช่นอาการปวดหัว หรือว่ามีไข้ขึ้น จึงสามารถที่จะกินในยาตัวนี้ได้ ซึ่งจะมีกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่า เด็กควรจะรับประทานเพียงแค่ครึ่งเม็ดเท่านั้น และผู้ใหญ่รับประทานเพียงแค่หนึ่งเม็ด ซึ่งเป็นการกำหนดจากทางแพทย์ที่ได้ประกาศออกมาใหม่ว่าให้รับประทานเพียงเท่านี้ โดยมีระยะเวลาการกินคือ 4- 6 ชั่วโมง ที่ต้องปรับเปลี่ยนขนาดการกินยาพารานั้น ก็เพราะว่า ปัจจุบัน มีผู้คนจำนวนมากที่รับประทานยาพาราที่เกินขนาด ซึ่งอาจจะมีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ กรณีที่ตั้งใจนั้นอาจจะเป็นการฆ่าตัวตาย หรือกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจก็จะเป็นการกินโดยที่ไม่รู้ตัวเอง อย่างเช่น กินยาพาราไป 2 เม็ด ทุก 4 ชั่วโมง และยังกินร่วมกับยาแก้ปวดชนิดอื่นๆอีกที่มีส่วนผสมของยาพาราด้วย ก็จะทำให้กลายเป็นว่าเรารับประทานยาพาราอย่างเกินขนาด เพราะตามความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่กินยาพารานั้น ห้ามรับประทานเกิน 8 เม็ดต่อวัน และห้ามรับประทานยาพาราติดต่อกันเกิน 5 วัน ซึ่งการที่กิน 8 เม็ดแล้วนั้นในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงแล้ว แต่ยิ่งรับประทานยาร่วมกับที่มีส่วนผสมของยาพาราด้วยแล้ว แน่นอนเลยว่าเกินขนาดอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีความเสี่ยงในการทำพิษต่อตับของเราได้ อาจจะตับวายได้ในอนาคต ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ที่มีอาการตับวายนั้น จะพบได้มาก และมีสาเหตุมาจากการรับประทานยาพาราที่เกินขนาดและเกินวันของการรับประทานนั้นเอง