influenza

ไข้หวัดใหญ่ กับ ไข้หวัด อาการต่างกันนะรู้ไหม

rokrai

โรคไข้หวัด บางคนอาจจะมองแค่เป็นหวัดธรรมดา แต่จริงๆแล้วเราต้องสังเกตด้วยว่าอาการมันคืออาการของไข้หวัดใหญ่หรือไม่ หลายคนสงสัยว่าแล้วมันต่างกันยังไง แค่มีคำว่าใหญ่กับไม่มีคำว่าใหญ่หรอที่เรียกว่าต่างกัน แต่จริงๆแล้วเราต้องสังเกตอาการเมื่อเราเริ่มมีไข้ ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่จะปวดหัวมากกว่าไข้หวัด 2 เท่า ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนั้นก็จะเป็นมากกว่า 2 เท่า เพลียไม่ค่อยมีแรงรู้สึกเหนื่อยง่ายจะเป็นอยู่ระยะเวลา 2 สัปดาห์ แต่ถ้าหากว่าเป็นแค่ไข้หวัดจะรู้สึกว่าไม่สดชื่นหรือหมดแรงเพลียนิดหน่อย แต่จะไม่มากเท่ากับไข้หวัดใหญ่ อาการคัดจมูก อาการจาม และรวมไปถึงอาการเจ็บคอแต่ไม่ไอ จะเป็นอาการที่ไม่พบเลยในไข้หวัดใหญ่ ส่วนมากผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูกจะพบในไข้หวัด อาการไอแน่นหน้าอกจะพบบ่อยมากในไข้หวัดใหญ่ แต่ถ้าเป็นไข้หวัดจะมีอาการที่ไอแห้งๆไม่รุนแรงเท่ากับไข้หวัดใหญ่ แต่ไข้หวัดใหญ่จะสามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันได้ แต่ถ้าเป็นไข้หวัดอาการไม่น่ากลัวเท่าไหร่ทุกคนสามารถเป็นได้หมด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โรคไข้หวัดใหญ่นั้นจะมีอาการจะแสดงออกหลังได้รับเชื้อประมาน 10 วัน ไปแล้ว ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปหรือเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี แต่ในสภาพอากาศของปัจจุบันแล้ว แพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ การติดต่อที่เราต้องระวังคือทางน้ำกินจากแก้วเดียวกัน หรือผ้าเช็ดหน้าที่ใช้ร่วมกัน จูบ หอมแก้ม หายใจใกล้กัน อาการที่จามออกมาทางปาก เยื้อบุตา โรคไข้หวัดใหญ่นี้สามารถติดต่อกันได้ง่ายอย่างมาก ถ้าติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว แพทย์จะดูอาการถ้าหากว่าเป็นขั้นหนักมากจะสั่งห้ามเยี่ยมผู้ป่วยโดยเด็ดขาดอีกด้วย